Двигател BMW R-71,750cc/24h.p.

Спускане на презентацията.

За връзка

Кафе Порт Артур ул. Иванчо Цветков-22, Враца-3000,България
www.cafeportartur.com
+359884033120 cafeportartur@gmail.com